+421 33 7721767
tempex@tempex.sk

SK | EN
CZ | HU

Spracovanie obilnín

V tejto oblasti viac ako 30 rokov spolupracujeme s firmou Ocrim Spa so sídlom v talianskej Cremone. Ocrim patrí medzi najznámejších svetových výrobcov mlynských strojov s dlhou tradíciou. Vyžiadajte si ponuku na konkrétny stroj, technologickú linku alebo na dodávku na kľúč.

INOXLINE

INOXLINE je typová rada mlynských strojov, ktoré majú všetky kovové časti v styku s produktom vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, čo zodpovedá aj najnáročnejším hygienickým štandartom. Postupne sa rozširuje o ďalšie stroje a zariadenia. V súčasnosti sú v tejto verzii k dispozícii: vertikálny intenzívny nakrápač SCV, intenzívny nakrápač SCB, magnetický separátor MS, zvlhčovač SCN, dávkovač vody DMA, turboaspirátor TTX, valcové stolice RMX a RMXQ, odstredivý rozmeľňovač DCX, detažér DRX, vibračná preosievačka FVX, vysievače BMG a SFX , čistička krupíc SDX, filtre FLP a ďalšie stroje.

STROJE NA PREDČISTENIE A ČISTENIE OBILIA

Stroje na prečistenie obilia sú určené pre príjmové linky a stroje na čistenie sú obvykle súčasťou liniek na prípravu obilia pred mletím. V ponuke sú: bubnový predčistiarenský separátor SRP, objemový dávkovač MI, tesniaci rotačný uzáver STG, elektronický dávkovač FCB, magnetický separátor MS, sitový triedič SPR, vibračný triedič TRV, aspirátory TRR, TRC, odkamienkovač TSV, tireové stanice CSA a ďalšie stroje.

MLYNSKÉ STROJE

Pre zostavenie mlecích liniek sú k dispozícii mlynské stroje: valcové stolice LAM a RMX, vysievače SFL, BQG, čističky krupíc SDB, rozmeľňovače DCP, DR, vytĺkačky FVA a FPK, strilzitátory IDA a ďalšie stroje.

 

SPRACOVANIE KUKURICE

Firma Ocrim sídli v produkčnej oblasti kukurice, je teda prirodzené, že má dokonale zvládnutú technológiu spracovania kukurice. Základnými strojmi sú: vieceré typy odklíčkovačov (podľa výsledného produktu)DGF, DGS, DGO, DGC, preosievačka SFM, vločkovacia stolica RMP, varná kolóna CVB, sušička DYN a ďalšie.

OSTATNÉ STROJE A ZARIADENIA PRE MLYNY

Pre kompletizáciu do celkov vyrába Ocrim ďalšie zariadenia ako vibračné dávkovače AV, dopravníky pre zvislú a vodorovnú dopravu,,uzávery, rozbočky, filtre, ventilátory, šrotovníky, dáavkovače a ďalšie.