+421 33 7721767
tempex@tempex.sk

SK | EN
CZ | HU

Služby

Sluzby_pecivo

VÝROBOU TO NEZAČÍNA, ANI NEKONČÍ

Aby ste vyrobili kvalitný výrobok, je potrebné zaistiť celý rad služieb. Časť z nich už pri plánování výroby, časť počas výroby a časť aj neskôr. S výrobou súvisiace služby pritom môžu mať zásadný vplyv na ekonomiku výroby. Sme si toho vedomí a v súvislosti s našimi aktivitami Vám ponúkame celý rad služieb, ktoré, ako sme presvedčení, môžu byť pre vás užitočné. Využite naše vedomosti a skúsenosti a informujte sa podrobnejšie o našej ponuke v oblasti služieb.

Sluzby_poradenstvo

TECHNICKÁ PODPORA

Samozrejmou súčasťou našich ponúk je bezplatná technická podpora. Využitím našich skúseností a rozsiahlej databázy informácií vám vieme poskytnúť užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri realizácii vašich zámerov ušetriť čas, peniaze a prípadne aj nervy. Vždy je našou snahou rešpektovať požiadavky zákazníkov a nezvykneme im nanútiť to čo nechcú. Keďže u nás stále platí, že za opýtanie nič nedáte, stojí za to opýtať sa.

Sluzby_servis

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Okrem záručného a pozáručného servisu na nami dodané zariadenia poskytujeme po dohode pozáručný servis aj na obdobné zariadenia iných výrobcov. Už pri dodávke nového zariadenia vám ponúkneme uzatvorenie servisnej zmluvy, čím môžete získať výhodnejšie ceny servisu i náhradných dielov.

Sluzby_projekt

NÁHRADNÉ DIELY

Okrem náhradných dielov na nami dodané stroje a zariadenia dodávame aj náhradné diely na stroje a zariadenia obdobné od iných výrobcov. Ponúkame vám spoluprácu aj v prípade náhradných dielov na staršie stroje, ktorých výrobca už často neexistuje alebo sám už takéto náhradné diely nedodáva. V takýchto prípadoch je vhodné uviesť o požadovanej súčasti čo najviac podrobností.

Sluzby_projekt

REKONŠTRUKCIE

Zvýšenie technickej úrovne starších zariadení je možnosťou ako zvýšiť výkon, či iné úžitkové vlastnosti starších zariadení. Ide pritom o lacnejšie riešenie ako investícia do nového zariadenia. Vďaka technickému rozvoju je možné niektoré súčasti, prípadne aj kompletné celky starších strojov nahradiť súčasťami s vyššou úžitkovou hodnotou.

Sluzby_projekt

PORADENSTVO

Ponúkame:

  • technologické a poradenstvo pri spracovaní obilovín,
  • výrobné poradenstvo pri spracovaní obilovín,
  • konzultácie certifikačných postupov,
  • konzultácie a projekty pre financovanie Vašich investičných zámerov.