+421 33 7721767
tempex@tempex.sk

SK | EN
CZ | HU

Vážiacie a dávkovacie systémy

V našej ponuke sú:

Technologické váhy na sypké materiály – sú určené na registráciu množstva materiálu prejdeného cez daný technologický uzol.
Na mieru dodávané technologické vážiace systémy, obvyklé použitie je registrácia okamžitej hmotnosti zásobníka a využitie jej zmeny v ďalšom technologickom procese.
Dávkovacie zariadenia – na základe hmotnosti alebo objemu – používa sa na prípravu dávky ktorá má byť zabalená alebo použitá v ďalšom technologickom procese.
Technologické váhy

 

pop_prod_22

Technologické váhy sú určené na sledovanie váhového množstva suroviny alebo výrobku v mieste inštalácie. Uplatnia sa tam, kde potrebujete zmerať množstvo prijatej alebo vydanej suroviny. Využiť ich môžete napríklad pri nakládke voľne ložených výrobkov tak, že vopred navolíte aké množstvo výrobku má byť expedované. Signál o dosiahnutí predvolenej hmotnosti využijete na zastavenie nakládky. V technologickom procese Vám umožnia dávkovať suroviny v požadovanom pomere.

 

Na mieru dodávané vážiace systémy

ofirme1

Typickým použitím je váženie pevne uložených zásobníkov. Na váženie je použitá sústava snímačov hmotnosti, navrhnutá pre konkrétne podmienky. Riadiaci systém vyhodnocuje aktuálnu hmotnosť váženého zariadenia ako aj zmeny hmotnosti v čase. Máte tak neustály prehľad o množstve výrobku v zásobníku a informáciu o zmene hmotnosti môžete využiť napríklad pri expedícii – navolením cieľovej hmotnosti určíte aké množstvo výrobku bude expedované.

 

Dávkovacie zariadenia – hmotnostné a objemové

pop_prod_02

Dávkovacie zariadenia sú určené na presné dávkovanie vopred navoleného množstva suroviny alebo výrobku. Dávka je daná hmotnosťou alebo objemom, podľa typu konkrétneho zariadenia. Typickým použitím je dávkovanie výrobkov pre účely balenia, ale používa sa aj v technologických procesoch.