+421 33 7721767
tempex@tempex.sk

SK | EN
CZ | HU

Sypké hmoty

Pre technológie sypkých hmôt dodávame okrem komplexných riešení rôzne komponenty: Mechanické dopravné zariadenia pre vodorovnú a zvislú dopravu (závitovkové dopravníky, korčekové elevátory, reťazové dopravníky, pásové dopravníky), vrátane náhradných dielov – elevátorové naberáky, elevátorové popruhy atď. Pneumatické dopravné cesty: zmiešavače, rozbočky dopravných vetiev, odlučovače, filtre a ďalšie prvky. Zariadenia pre miešanie a homogenizáciu sypkých zmesí. Technologické váhy a dávkovacie systémy. Stroje a linky na balenie do vriec a big bagov, vrátane paletizácie a fixácie tovaru na palete. Hubice pre elimináciu prašnosti pri nakládke vozidiel alebo sypaní na skládku.

Tesniace uzávery a zmiešavače

Olo1

Tesniace uzávery sú určené na prepravu sypkých materiálov medzi prostrediami s rôznym tlakom. Typickým je napríklad použitie na zber filtrátu z prachového filtra. Tesniace uzávery môžu byť použité aj ako zmiešavače dávkujúce produkt do potrubia tlakového pneumatického dopravného systému. Vyrábajú sa v rôznych veľkostiach, z rôznych materiálov a v rôznych prevedeniach, čo umožňuje ich použitie pre rôzne materiály.

Rozbočky do tlakových dopravných systémov

 VPT VPDOLOCCO OLOVPD

Rozbočky sú používané na vetvenia pneumatických dopravných ciest. K dispozícii sú rôzne typy v rôznych prevediach v závislosti od parametrov dopravného systému a vlastností dopravovaného materiálu.

Nožové a motýlkové uzávery

UPGVPF

Nožové a motýlkové uzávery sú k dispozícii v rôznych veľkostiach pre rôzne materiály.

Prachové filtre

Filter2

Filtre vyrábame na mieru, podľa potreby danej aplikácie.

Hubice MODUFLEX na elimináciu prašnosti pri nakládke

V800 V400 V300 T250 S300 K400 K300 H400 D300 C300 A400