+421 33 7721767
tempex@tempex.sk

SK | EN
CZ | HU

Szolgáltatások

Sluzby_pecivo

A TERMELÉSHEZ ELŐKÉSZÍTÉS SZÜGSÉGES

Aby ste vyrobili kvalitný výrobok, je potrebné zaistiť celý rad služieb. Časť z nich už pri plánování výroby, časť počas výroby a časť aj neskôr. S výrobou súvisiace služby pritom môžu mať zásadný vplyv na ekonomiku výroby. Sme si toho vedomí a v súvislosti s našimi aktivitami Vám ponúkame celý rad služieb, ktoré, ako sme presvedčení, môžu byť pre vás užitočné. Využite naše vedomosti a skúsenosti a informujte sa podrobnejšie o našej ponuke v oblasti služieb.

Sluzby_poradenstvo

TECHNIKAI ELŐKÉSZÍTÉS

Samozrejmou súčasťou našich ponúk je bezplatná technická podpora. S využitím našich skúseností a databázy informácií vám vieme poskytnúť užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri realizácii vašich zámerov ušetriť čas, peniaze a prípadne aj nervy. Vždy je našou snahou rešpektovať požiadavky zákazníkov a nezvykneme im nanútiť to čo nechcú. Keďže u nás stále platí, že za opýtanie nič nedáte, stojí za to opýtať sa.

Sluzby_servis

SZERVIZ

Okrem záručného a pozáručného servisu na nami dodané zariadenia poskytujeme po dohode pozáručný servis aj na obdobné zariadenia iných výrobcov.

Sluzby_projekt

ALKATRÉSZEK

Okrem náhradných dielov na nami dodané stroje a zariadenia dodávame aj náhradné diely na stroje a zariadenia obdobné od iných výrobcov. Ponúkame vám spoluprácu aj v prípade náhradných dielov na staršie stroje, ktorých výrobca už často neexistuje alebo sám už takéto náhradné diely nedodáva. V takýchto prípadoch je vhodné uviesť o požadovanej súčasti čo najviac podrobností.

Sluzby_projekt

FELUJÍTÁSOK

Zvýšenie technickej úrovne starších zariadení je možnosťou ako zvýšiť výkon, či iné úžitkové vlastnosti starších zariadení. Ide pritom o lacnejšie riešenie ako investícia do nového zariadenia. Vďaka technickému rozvoju je možné niektoré súčasti, prípadne aj kompletné celky starších strojov nahradiť súčasťami s vyššou úžitkovou hodnotou.

Sluzby_projekt

TANÁCSADÁS

Ponúkame:

  • technologické a poradenstvo pri spracovaní obilovín,
  • výrobné poradenstvo pri spracovaní obilovín,
  • konzultácie a zavádzanie HaCCP,
  • konzultácie a projekty pre financovanie Vašich investičných zámerov.